REGULAMIN KONKURSU „GOTUJ Z GRYZEM” – 2015

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs „Gotuj z GRYZem” organizowany jest przez redakcję Magazynu kulinarnego GRYZ (dalej Organizator) w Polsce. Konkurs przeprowadzony jest w celu promocji przepisów z Magazynu GRYZ.

Konkurs trwa od 17 lipca 2015 do 14 sierpnia 2015 do 23:59 i dzieli się na cztery części: 17 lipca – 23 lipca (I tydzień), 24 lipca – 30 lipca (II tydzień), 31 lipca – 6 sierpnia (III tydzień), 7 sierpnia – 14 sierpnia (IV tydzień).

Konkurs nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.). Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Konkurs prowadzony jest na stronie Magazyn GRYZ na Facebooku: https://www.facebook.com/magazyngryz

PRZEBIEG KONKURSU

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby spoza stałej Redakcji Magazynu GRYZ, które mieszkają w Polsce. Osoby niepełnoletnie mogą zostać poproszone o przedstawienie pozwolenia rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie.

Każda osoba może nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń w każdym tygodniu trwania konkursu. Jedno zgłoszenie (zdjęcie) może wziąć udział w konkursie tylko raz.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować potrawę, dodatek, napój etc. na podstawie dowolnego przepisu z trzeciego numeru Magazynu GRYZ (wydany 13 lipca 2015 roku). Magazyn GRYZ jest dostępny do pobrania pod tym adresem:http://magazyngryz.pl/przedstawiamy-magazyn-gryz-numer-3/. Podstawą oceny pracy będzie zdjęcie potrawy, które powinno być umieszczone na profilu facebookowym osoby prywatnej, lub na fanpage’u osoby, która zgłasza pracę konkursową. Post ze zdjęciem musi być Publiczny, a opis powinien zawierać nazwę potrawy i hashtag #MagazynGRYZ . Aby organizatorzy zakwalifikowali pracę, osoba zgłaszająca powinna przesłać Redakcji link do posta umieszczając go w wiadomości prywatnej do Magazynu GRYZ, na ścianie strony Magazynu GRYZ na FB lub w komentarzu pod wpisem informującym o konkursie.

W każdym tygodniu spośród wszystkich zgłoszonych prac zostanie wybrany jeden zwycięzca, którego zdjęcie najbardziej spodoba się Jury (w skład Jury wchodzą członkowie Redakcji Magazynu GRYZ z głosem rozstrzygającym Redaktora Naczelnego). Oprócz samej potrawy ocenie podlega także estetyka zdjęcia (tzw. stylizacja potrawy). Nie ma możliwości odwołania się od decyzji jury.

Informacja o zwycięzcy zostanie ogłoszona do 7 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń na stronie Magazynu GRYZ na Facebooku.

NAGRODY

Nagrody w konkursie ufundowane są przez Redakcję Magazynu GRYZ.

Koszty przesyłki pokrywa Organizator.

W każdym tygodniu konkursu do wygrania jest jedna nagroda:

I tydzień (17 lipca – 23 lipca – książka „Kuchenne opowieści” autorstwa Dominiki Wójciak o wartości 49,90zł brutto

II tydzień (24 lipca – 30 lipca) – fartuch kuchenny Cookie o wartości 230zł brutto

III tydzień (31 lipca – 6 sierpnia) –  miarka do odmierzania porcji spaghetti o wartości 33zł brutto

IV tydzień (7 sierpnia – 14 sierpnia) – książka „Cukiernia Lidla – przepisy mistrza Pawła Małeckiego” z dedykacją autora

Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. Nagrody nie można przenieść na inną osobę.

Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem podając mu adres korespondencyjny do wysyłki nagrody. Wysyłka nagrody nastąpi do dwóch tygodniu po otrzymaniu danych do wysyłki. Jeśli zwycięzca nie skontaktuje się z Redakcją przez 14 dni od ogłoszenia wyników, Organizator zastrzega sobie prawo do wybrania nowego zwycięzcy.

Organizator oświadcza, że nie będzie przetwarzał danych osobowych osób biorących udział w konkursie w celach marketingowych, a jedynie w celu przeprowadzenia konkursu (ogłoszenie zwycięzcy na stronie na Facebooku i na blogu magazyngryz.pl)

REKLAMACJE

Reklamacje można zgłaszać pod adres: redakcja@magazyngryz.pl do 7 dni od ogłoszenia zwycięzcy w każdym z tygodni.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Poprzez zgłoszenie zdjęcia uczestnik konkursu zgadza się na publikację zdjęcia na stronie Magazynu GRYZ na Facebooku, na blogu magazyngryz.pl i na Pintereście Magazynu GRYZ z podaniem autora zdjęcia.

Prace naruszające prawa autorskie będą dyskwalifikowane.

INNE POSTANOWIENIA

W kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

 

Warszawa, 17 lipca 2015 roku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *